Tin tức cổ đông

Ban Lãnh đạo  Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên bổ nhiệm Bà Trần Thị Lý đảm nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty, thay thế Ông Trần Minh Huy nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày…