Thứ ba, 14 Tháng 6 2016 10:09

Hội nghị người lao động năm 2017

Vào ngày 18/01/2017, HTV đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2017

 

Vào ngày 18/02/2017 HTV đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2017

HNNLD.JPG