Thứ năm, 11 Tháng 1 2018 07:08

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH GIA CÔNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ PHƯƠNG TIỆN THỦY

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH GIA CÔNG  PHẦN MỀM QUẢN TRỊ PHƯƠNG TIỆN THỦY

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên có nhu cầu  trang bị phần mềm quản trị phương tiện thủy với tiêu chí:

  • Quản lý được hành trình (đi, đến, nhận hàng & trả hang vận chuyển của các phương tiện;
  • Quản lý được các đơn hàng, việc giao nhận hàng của phương tiện;
  • Theo dõi chi phí hoạt động của phương tiện (nhiên liệu, tiền lương và các chi phí khác) trong tháng, trong từng chuyến hoạt động vận chuyển. Qua đó đánh giá được hiệu quả vận chuyển của phương tiện trên từng tuyến đường vận chuyển;
  • Theo dõi chu kỳ đăng kiểm, chi phí sửa chữa của từng phương tiện;
  • Theo dõi vật tư cấp phát cho từng phương tiện;
  • Các tính năng khác phục vụ công tác quản lý phương tiện.

Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên mời tất cả các Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ nêu trên bằng cách gửi bộ hồ sơ bao gồm hồ sơ năng lực của công ty và thư chào giá kèm theo mô tả chi tiết tính năng thiết bị và giải pháp của phần mềm quản trị. Hồ sơ bỏ trong bao thư dán kín và gửi tới địa chỉ bên dưới, trước 14h00 ngày 27– 02– 2018:

            CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

            Địa chỉ: 296 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh           

     Mọi thông tin vui lòng liên hệ Anh Đại:

     Điện thoại: 08 – 37404061 (Ext 216); Fax: 08 – 37404062

Trân trọng.

                                                                 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN