Thứ năm, 21 Tháng 7 2016 10:07

Thông báo mời thầu Gia công lắp đặt và cung cấp vật tư thiết bị cho sà lan, trang thiết bị, hộp số thuỷ lực đóng mới 12 sà lan.