Tin trong ngành

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên có nhu cầu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phương tiện thủy nội địa cho 45 sà lan hoạt động trên các tuyến đường sông phía Nam với các tiêu…
Thứ sáu, 02 Tháng 9 2016 15:52

VNPT hợp tác chiến lược với VICEM

Ngày 31/8, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).
Thứ ba, 14 Tháng 6 2016 10:09

Hội nghị người lao động năm 2017

Vào ngày 18/01/2017, HTV đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2017