Tin trong ngành

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên có nhu cầu  trang bị phần mềm quản trị phương tiện thủy với tiêu chí: Quản lý được hành trình (đi, đến, nhận hàng & trả hàng  vận chuyển của các phương…
Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên có nhu cầu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phương tiện thủy nội địa cho 45 sà lan hoạt động trên các tuyến đường sông phía Nam với các tiêu…
Thứ sáu, 02 Tháng 9 2016 15:52

VNPT hợp tác chiến lược với VICEM

Ngày 31/8, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).