Ngày 05 tháng 03 năm 2020 Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên tổ chức hội nghị NLĐ năm 2020. Tham dự chương trình hội nghị có Đồng chí Đỗ Văn Huân - Tổng Giám Đốc  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên , Đồng chí Đào Văn Sáu - Chủ tịch công đoàn , Khách mời có Đồng chí Phạm Minh Đức - Chủ tịch công đoàn VICEM và tập thể cán bộ , công nhân viên, người lao động công ty Cổ Phần Vận tải Hà Tiên. Hội nghị đã thành công tốt đẹp 

Ngày 05 tháng 03 năm 2020 Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên tổ chức hội nghị NLĐ năm 2020. Tham dự chương trình hội nghị có Đồng chí Đỗ Văn Huân - Tổng Giám Đốc  Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên , Đồng chí Đào Văn Sáu - Chủ tịch công đoàn , Khách mời có Đồng chí Phạm Minh Đức - Chủ tịch công đoàn VICEM và tập thể cán bộ , công nhân viên, người lao động công ty Cổ Phần Vận tải Hà Tiên. Hội nghị đã thành công tốt đẹp 

 

 

Trong các ngày 11 - 14/01/2020 Công Ty CP Vận Tải Hà Tiên tổ chức trao tặng nhà mái ấm cho các thuyền viên có hoàn cảnh khó khăn3

Thứ sáu, 24 Tháng 1 2020 09:02

Vận Tải Hà Tiên tặng nhà mái ấm 2019

Trong các ngày 11 - 14/01/2020 Công Ty CP Vận Tải Hà Tiên tổ chức trao tặng nhà mái ấm cho các thuyền viên có hoàn cảnh khó khăn3

Thứ tư, 22 Tháng 1 2020 09:09

Vận Tải Hà Tiên tặng nhà mái ấm 2019

Trong các ngày 11 - 14/01/2020 Công Ty CP Vận Tải Hà Tiên tổ chức trao tặng nhà mái ấm cho các thuyền viên có hoàn cảnh khó khăn3

 

 

Page 20 of 25