Thứ sáu, 02 Tháng 9 2016 15:52

VNPT hợp tác chiến lược với VICEM

Ngày 31/8, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).

Page 21 of 22