Giới thiệu

ảnh Vp cty

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM (Mã chứng khoán: HTV), trước đây là CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN được thành lập theo quyết định số 24/2000/QĐ/TG ngày 21/01/2000 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc chuyển Xí Nghiệp Vận Tải thuộc Công ty Xi Măng Hà Tiên 1 thành Công ty Cổ phần. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 410300047 ngày 24/02/2000 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp (lần thứ nhất)

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM là một trong những đơn vị thành viên của TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM (VICEM)

Thời điểm bắt đầu hoạt động: 01/05/2000

Vốn điều lệ: 131.040.000.000 (Một trăm ba mươi mốt tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng).

Địa chỉ: 405 Song Hành Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố HCM

Điện thoại: (84-028) 37404061  Fax: (84-028) 37404062