Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN SÀ LAN Công ty Cổ phần Logistics Vicem tuyển dụng thuyền viên làm việc trên đội sà lan của Công ty, cụ thể như sau: 1.    Thông tin phương tiện: -…
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN SÀ LAN Công ty Cổ phần Logistics Vicem tuyển dụng thuyền viên làm việc trên đội sà lan của Công ty, cụ thể như sau: 1.    Thông tin phương tiện: -…
Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên tuyển dụng thuyền viên làm việc trên đội sà lan của Công ty, cụ thể như sau:1.    Thông tin phương tiện:- Loại phương tiện: Sà lan- Trọng tải: Từ 600 tấn đến…