Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Địa chỉ: 296 Trần Não, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố HCM

Điện thoại: 37404061

Fax: 37404062

Vốn Điều lệ: 131.040.000.000 VNĐ

 

 

 

Gửi Email