Liên hệ

Liên hệ (1)

Thứ năm, 21 Tháng 4 2016 08:29

Liên hệ

Written by

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Địa chỉ: 296 Trần Não, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố HCM

Điện thoại: 37404061

Fax: 37404062

Vốn Điều lệ: 131.040.000.000 VNĐ