Ngày 02 tháng 11 năm 2020 tại Trụ sở văn phòng Công ty Cổ Phần Logistics Vicem ( trước đây là Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên), đại diện Cục Thuế TP.HCM đã trao giấy khen cho Công ty Cổ Phần Logistics Vicem đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2019. Đại diện phía Công ty có Ông Đỗ Văn Huân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Logistics Vicem, Ông Đào Văn sáu - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

 

Page 2 of 17